Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.
Primer de tot, volem saludar el plantejament d’aquesta conferència per la profunditat de les qüestions que es planteja (que pensem són les adequades i que tenim el repte de respondre en la teoria i en la pràctica, donant un primer pas)  i pel mètode d’involucrar tot el partit en una discussió que és central per entendre el paper d’un partit comunista aquí i ara. El debat polític col.lectiu i no la parcialització és l’única cosa que ens pot permetre analitzar i actuar per estar a l’alçada del moment.

Dimarts 21 de maig ens vam reunir en plenari la Federació de Cultura i TPQs i vam discutir els temes plantejats a la conferència, donant especial importància a quin moviment obrer  és útil en el nou context de crisi del sindicalisme de concertació. 

Passem a resumir algunes de les conclusions:

1- Els i les comunistes hem de treballar per la organització política de la classe treballadora. És a dir, a que s’articulin entorn uns objectius polítics de transformació i juguin un paper polític com a classe.

2- El sindicalisme existent és un producte de l’estat social i democràtic de dret i el model de concertació en les relacions laborals. Aquest és l’expressió del pacte de classes de postguerra del capitalisme reformat, fruit de la victòria antifeixista i  la por a una  revolució socialista per part de les classes dominants. 

3- Des de fa 30 anys de contraofensiva del capital, que amb la globalització, el neoliberalisme i la financiarització ha erosionat aquest model i alterat dràsticament la correlació de forces (i la distribució factorial de la Renda) a favor del capital. La crisi de 2008 ha servit per profunditzar aquest procés i donar-li una empenta a Europa, en especial als païssos del sud. L’eliminació del dret laboral, la debilitació del sindicalisme i el model de concertació en les relacions laborals són  objectius importants d’aquesta contrareforma en curs.

4- El pacte de classes de postguerra consistí en que el moviment obrer va renunciar a reivindicar el poder polític i la democràcia industrial, a canvi d’augments salarials sostinguts (segons productivitat), polítiques de plena ocupació i serveis públics, acceptant el model de concertació. El que correspon és retornar a les velles aspiracions, disputar el poder- polititzar- el procés productiu i impugnar la legitimitat del capital per fer del treball una mercaderia.

5-  La unitat de la classe, que ha patit un procés de fragmentació brutal (amb atur i precarietat desbocats), només pot ser sobre bases polítiques. La capacitat d’organització i el poder acumulat pels sectors de treballadors industrials, i els sectors més estables i millor remunerats, hauria de posar-se al servei d’aquest objectiu. Una orientació corporativa només reforça aquesta fragmentació.

6- Avui la disputa de la plusvàlua es dóna principalment en l’àmbit polític. La transferència de riquesa social i patrimoni públic a mans privades  suposa un atac al salari indirecte, les reformes de les pensions al salari diferit  i la política fiscal regressiva és un altre mètode  d’obtenció de plusvàlua; doncs les empreses han aconseguit tributar a només tributen un 10% del total. La lluita política amb un programa (l’expressat a la mobilització) que unifiqui la classe per revertir aquesta tendència  de concentració de renda i poder polític en mans de l’oligarquia financera és  l’element clau de la lluita de classes avui.

7- Per bastir un moviment obrer que respongui a les necessitats actuals, caldria estudiar experiències de la clandestinitat (treball a CCOO com a moviment sociopolític i al sindicat vertical per fer activitat sindical), del sindicalisme de la primera meitat de segle (organització de la vida quotidiana, dels serveis públics que l’estat no oferia i xarxa de suport mutu; no només reivindica, sinó fer i organitzar institucions de classe) i d’altres païssos (com l’experiència d’una xarxa de sindicalistes marxistes transversal en l’àmbit de l’educació Emancipation http://www.emancipation.fr/que funciona a França actualment). En definitiva, vam coincidir en la importància de bastir un moviment obrer de caràcter polític, del qual l’activitat pròpiament sindical n’és una part.

8- Davant del debat sobre la unitat sindical que s’està donant per part de les direccions d’UGT i CCOO, pensem que la unitat sindical és un element clau per a la classe treballadora, però que aquest debat sobre la unitat s’ha de donar lligada a un debat ampli, obert i democràtic (amb la participació de les bases i que incorpori altres realitats sindicals), sobre el moviment obrer i el  sindicalisme que són necessaris per lluitar avui.